محاسبه
آنلاین
قیمت
لیبل

اخبار و مقالات

توصیه های اطمینان بخش برای انتخاب چسب لیبل
2017/05/31 بدون نظر مقالات
 نکات مهمی که می بایست مورد توجه قرارگیرند   –  راهنمای مرجع سریع   راهنمایی ما در مشخصات چسبهای لیبل در قسمت اول و عوامل اجرایی در قسمت دوم ، همه مسائل فنی اعم از انواع چسب ، خصوصیات مختلف وفاکتورهایی که بر اجرای لیبل موثرند را پوشش داد. اما ...
ادامه مطلب
راهنمای چسبهای لیبل – قسمت دوم
2017/05/31 1 نظر مقالات
قسمت دوم :فاکتورهای اجرایی   در قسمت اول راهنمای چسب های لیبل : انواع و مشخصات ، چسبهای حساس به فشار را توضیح داده شد واینکه حتی اگر چسبها در یک نوع طبقه بندی شوند، چگونه خصوصیات پایه ای آنها (چسبندگی اولیه ، سیالیت سرد و محدوده دما در ...
ادامه مطلب
راهنمای چسبهای لیبل – قسمت اول
2017/05/31 بدون نظر مقالات
  قسمت اول: انواع و خصوصیات   با انتخابهای مختلفی که در دسترس هست ، انتخاب ناصحیح چسب می تواند نگران کننده باشد، خصوصا وقتیکه همه آنچه شما میخواهید اینست که لیبل درست کار کند.در این راهنما شما مبانی خصوصیات لیبل های حساس به فشار را یاد خواهید گرفت ...
ادامه مطلب
تاریخ چاپ ایران
2017/04/09 بدون نظر مقالات
عده‌ای‌ آغاز چاپ‌ در ایران‌ را عصر ایلخانیان‌ می‌دانند؛ برخی‌ احتمال‌ داده‌اند كه‌ یهودیان‌ فارسی‌‌زبان‌ پیش‌ از سایر گروه‌های‌ فارسی‌زبان‌ به‌ اهمیت‌ چاپ‌ كتاب‌ پی‌برده‌‌اند. در سال 1639سه‌ كتاب‌ به‌ زبان‌ و خط‌ فارسی‌ از سوی‌ هیئت‌های‌ تبلیغی‌ مسیحی‌ و در باب‌ تبلیغ‌ مسیحیت‌ در لیدن‌ هلند به‌ چاپ‌ ...
ادامه مطلب
وبسایت جدید چاپ گستر شرق راه اندازی شد
2017/04/09 بدون نظر اخبار
وب سایت شرکتچاپ گستر شرق با هدف ارتباط با مشتریان و بازدیدکنندگان محترم و ایجاد تعامل و تبادل نظر بیشتر با ایشان، با برنامه ریزی گسترده اجرایی گردیده و راه اندازی گردیده است. بدیهی است با بالا رفتن سطح انتظارات کاربران محترم و همچنین با توجه به اهمیت ارائه ...
ادامه مطلب