محاسبه
آنلاین
قیمت
لیبل

تیم ما

آشنایی با تیم ما

حسینعلی نیکنام حسینعلی نیکنام قائم مقام و عضو هیئت مدیره
حسینعلی نیکنام قائم مقام و عضو هیئت مدیره حسینعلی نیکنام
قائم مقام و عضو هیئت مدیره
جزئیات پروفایل
محمدرضا نیکنام محمدرضا نیکنام مدیر تولید و رییس کارگاه
محمدرضا نیکنام مدیر تولید و رییس کارگاه محمدرضا نیکنام
مدیر تولید و رییس کارگاه
جزئیات پروفایل
زهره یونسی زهره یونسی مدیر اجرایی و فروش
زهره یونسی مدیر اجرایی و فروش زهره یونسی
مدیر اجرایی و فروش
جزئیات پروفایل
ملیحه جعفری ملیحه جعفری آتلیه و طراحی
ملیحه جعفری آتلیه و طراحی ملیحه جعفری
آتلیه و طراحی
جزئیات پروفایل
سید جواد یاسینی سید جواد یاسینی مدیر حسابداری
سید جواد یاسینی مدیر حسابداری سید جواد یاسینی
مدیر حسابداری
جزئیات پروفایل
سعید بلفاک اپراتور چاپ
سعید بلفاک اپراتور چاپ سعید بلفاک
اپراتور چاپ
جزئیات پروفایل
رحمان ابراهیمی رحمان ابراهیمی مدیر کارخانه
رحمان ابراهیمی مدیر کارخانه رحمان ابراهیمی
مدیرکارخانه
جزئیات پروفایل
حمید وفایی مسئول چاپ و امور فنی
حمید وفایی مسئول چاپ و امور فنی حمید وفایی
مسئول چاپ و امور فنی
جزئیات پروفایل
حمید واحدی مدیر امور پس از چاپ
حمید واحدی مدیر امور پس از چاپ حمید واحدی
مدیر امور پس از چاپ
جزئیات پروفایل