محاسبه
آنلاین
قیمت
لیبل

تیم ما

آشنایی با تیم ما

حسینعلی نیکنام حسینعلی نیکنام مدیر عامل و عضو هیئت مدیره
حسینعلی نیکنام مدیر عامل و عضو هیئت مدیره حسینعلی نیکنام
مدیر عامل و عضو هیئت مدیره
جزئیات پروفایل
محمدرضا نیکنام محمدرضا نیکنام مدیر تولید و رییس کارگاه
محمدرضا نیکنام مدیر تولید و رییس کارگاه محمدرضا نیکنام
مدیر تولید و رییس کارگاه
جزئیات پروفایل
زهره یونسی زهره یونسی مدیر فروش
زهره یونسی مدیر فروش زهره یونسی
مدیر فروش
جزئیات پروفایل
ملیحه جعفری ملیحه جعفری آتلیه و طراحی
ملیحه جعفری آتلیه و طراحی ملیحه جعفری
آتلیه و طراحی
جزئیات پروفایل
سید جواد یاسینی سید جواد یاسینی مدیر حسابداری
سید جواد یاسینی مدیر حسابداری سید جواد یاسینی
مدیر حسابداری
جزئیات پروفایل
مهدی شجاعی خواه مهدی شجاعی خواه مدیر چاپ
مهدی شجاعی خواه مدیر چاپ مهدی شجاعی خواه
مدیر چاپ
جزئیات پروفایل
رحمان ابراهیمی رحمان ابراهیمی مدیر پس از چاپ
رحمان ابراهیمی مدیر پس از چاپ رحمان ابراهیمی
مدیر پس از چاپ
جزئیات پروفایل